Välkommen till Erabetong AB

Erahem

Erabetong AB är ett företag som utför betongentreprenader.

Företaget är baserat i Vänersborg och tillhandahåller tjänster runtom hela mellansverige.

Vi utför alla typer av ansvarsuppdrag, från generalenreprenad av hela betongkonstruktionen till att t.ex. endast utföra gjutningen.