Verksamhet

Erabetong AB utför betongentreprenader av skiftande storlek och art med fokus på vår spetskompetens som är gjutning av grundkonstruktioner. Projekten omfattar formning, armering och gjutning. Exempel på relaterade projekt sträcker sig från byggnation av husgrunder till gjutning av större industrigolv med hårdbetong.

Entreprenaderna kan även omfatta andra typer av uppdrag inom området så som väggar, fundament och även hela betongstommar

Vi utför även entreprenader där konstruktionsansvar ingår och givetvis är vi också väl förtrogna med generalentreprenader med av beställaren tillhandahållet förfrågningsunderlag.

För vidare beskrivning av vår verksamhet klicka gärna på Referenser i menyn så kan ni se ett urval av utföra enreprenader.